Τοποθεσίες

Μάθε πληροφορίες για τις τοποθεσίες στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ.

Card's cover

Δημοτικός κινηματογράφος

Μάθε για την ιστοριά του Δημοτικού κινηματογράφου.

Περισσότερα
Card's cover

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Μάθε για τo Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.

Περισσότερα