Φιλανθρωπία

Από την εκκίνηση της οργάνωσης του πρώτου φεστιβάλ Rock Under The Clock το 2016, μια υψηλής σημασίας μέριμνα του φεστιβάλ ήταν η συλλογή τροφίμων και η δωρεά αυτόν σε κοινωνικές κουζίνες, κοινωνικά παντωπολεία και σχετικά ιδρύματα που ασκούσαν σχετικές δραστηριότητες.

Donation